Föreningen grundades i oktober år 2000 då ett 90-tal intresserade samlades på Skeppsholmen i Stockholm.

Vid årsmötet den 16 februari 2002 togs beslut om stadgar för föreningens släktfond.

Fondstadgar:

Fondens ändamål skall vara:

- i form av stipendier kunna ge studiestöd till barn och ungdom, bland annat i natur - och miljörelaterade ämnen.

- att kunna ge ekonomiskt stöd till behövande.

- att kunna lämna bidrag för forskning i släktens historia.

- att genom bidrag främja allmänna sammankomster inom släkten.

Styrelsen äger ensam rätt och skyldighet att förvalta och ansvara för fondens medel. Minst 1/5 av den avkastning som återstår när skatt och förvaltning betalats, skall läggas till kapitalet.

Rätt att söka stipendium, ekonomiskt stöd eller bidrag för släktforskning har alla som är medlemmar i von Hofstenska släktföreningen.

Ansökan görs skriftligen till styrelsen för von Hofstenska släktföreningen av sökande eller närstående och insänds till ordförande före 15 mars.

Tillägg till stadgarna ovan:

För att göra det lättare för den som söker pengar ur fonden har styrelsen satt ihop en blankett.

Klicka här för att ladda ner blanketten.

Additional information